İdari Personel

Ömer MAY
İşletme Müdürü
Neşecan YILDIRIM
Şef (Tedviren)
Saadet ESKİCİ
Bilgisayar İşletmeni
Mehmet AKTAŞ
Memur
Oktay BAŞLI
Sürekli İşçi
>